Чиния с пано плочка с надпис по желание

Цена: 18.00лв.

Чинията е с диаметър 18 см.

Паното е правоъгълно - размери 12.5 см х 9.5 см.

Клиентът има възможност да поръча надпис по свое желание.  Максимална дължина 10 думи.